top of page

הדגמים משלבים למידה סינכרונית וא-סינכרונית בשילוב כלים דיגיטליים ומלווים בדוגמאות ליחידות הוראה גנריות. נושאי הדגמים גנריים ואפשר להתאימם לתחומי דעת שונים ולמגוון גילאים. כל דגם מבוסס על ציר מארגן שונה לניהול יחידת הלמידה. ניתן להשתמש בדוגמאות המוצעות כפי שהן, ואף ניתן לשנות אותן ולשלב בהתאם למטרות. הדגמים מאפשרים למידה היברידית: שילוב בין סביבות למידה שונות, מסגרות למידה שונות (קבוצות, במליאה, למידה עצמאית) ואופני למידה שונים (טקסטים, סרטונים, חקר), ולכן השימוש ב"טעמים" השונים הוא לבחירתכם ובהתאמה למטרת התהליך הלימודי שתרצו לבנות.

טיפ: התחילו משימוש בדגם "שוקו וניל" הוא פשוט ובסיסי יחסית וממנו תוכלו ללמוד את הטכניקה להמשך הדגמים.

שוקו.jpg

שוקו וניל

הקניית ידע בלמידה מרחוק, מתאים להקנייה של כל נושא

פטל.png

פטל פיסטוק

תלקיט דיגיטאלי - פרויקט מתמשך הכולל משוב אישי או קבוצתי מהמורה

אפרסק.jpg

אפרסק קווי

מטלת ביצוע מרחוק

ריבת.jpg

ריבת חלב דובדבן

למידה מבוססת ניסוי בבית התלמיד

תות.jpg

תות בננה

למידה קבוצתית מבוססת דילמה או בעיה

מנגו.jpg

מנגו ליצ'י

תכנון פתרון טכנולוגי לבעיה (מדעים, קוד…)

מוקה.jpg

מוקה וניל

יחידת הוראה מבוססת וידאו

פקאן.jpg

פקאן לימון

הצגת תוצרים בתערוכה וירטואלית

דגמים אלו פותחו ע"י צוות אוריינות דיגיטאלית במשרד החינוך - ניתן לראות הסבר נוסף ודגמים נוספים כאן

bottom of page