top of page

כל מה שאפשר ללמוד מרחוק – יילמד מרחוק - בלמידה היברידית, הזמן הפיזי בבית הספר יהיה שווה זהב! יהיה פחות זמן פיזית בביה"ס וגם זה יכול להילקח מאתנו ברגע. ילדים כמהים לקשר חברתי אנושי ולפעילויות פיזיות עם חבריהם ועם המורים. לכן צריך לחשוב על מה ראוי לעשות בביה"ס – רק מה שלא יכול להיעשות בבית! ובעיקר סביב קשר אנושי.

חשוב לטפח את הקשר עם המשפחות כדי לעודד יכולת של ילדים ללמוד בכל זמן ובכל מקום, בתמיכת מבוגרים וילדים אחרים

נראות וטיפוח המרחב הדיגיטאלי - השקיעו בעיצוב. ניסוח מושקע ואנרגטי של המשימה מצד המורה מגדיל את המוטיבציה של התלמידים לבצע אותה.

טיפים של אלופים

לא משנה איזה מודל תבחרו לאמץ - חייבים לתכנן את התהליך לפני, להכין חומרים ולעבור "על יבש" על כל השלבים.

נוכחות אנושית - ניתן ליצור תחושת קירבה אנושית גם מרחוק:

  • תקשורת מגוונת: מדברים על החומר, אבל גם על נושאים רגשיים או נושאים אחרים המעסיקים את התלמיד.

  • תקשורת בזמן אמת: לא בהפרש של שעות בין מסר למסר.

  • תקשורת אישית: בסגנון שמותאם לכל ילד ולא ב"העתק הדבק".

20 טיפים של Limi להדרכת און ליין טובה - לינק

העמיקו את הקשר עם התלמידות והתלמידים והעצימו אותם, עודדו מעורבות ולמידה פעילה - לינק למודלים מתאימים לנושא

סדרי עדיפויות - תלמידים ככל הנראה "יפסידו" חומר ביחס למה שהייתם רגילים, ולכן התמקדו במה שחשוב.

העדיפו להקנות כישורים, מיומנויות על פני תוכן.

הגבירו את אחריות התלמידים ללמידה. השהות הממושכת של הילדים בבתים במשך חודשים, שיפרה את יכולות הלמידה העצמאית שלהם. במקום להחזיר אותם לאחור, או "לדחוף" שיטות בית ספריות לתוך הבית, צריך להישען על דרכי הלמידה שפיתחו התלמידים באופן עצמאי, ולנסות לשלבן בלמידה הבית ספרית.

bottom of page